Kennismakingsfase

In een eerste kennismakingsfase (1 of meerdere gesprekken) proberen we tot de kern van je vraag te komen en bekijken we of ik jou daarbij kan helpen, of we tot een overeenstemming kunnen komen van de aanpak en of je je veilig voelt bij mij om op verhaal te komen.  We maken een inschatting of psychotherapie en/of relaxatietherapie voor jou meest helpend is. Het is ook mogelijk dat ik jou zal doorverwijzen.

Als we een therapie aanvangen zullen we samen de doelstellingen vastleggen. Soms zijn maar een paar gesprekken nodig om je weg in het leven terug te vinden, soms kom je een langere tijd in therapie. De duur van de psychotherapie is afhankelijk van jouw specifieke situatie. Als psychotherapeute probeer ik voortdurend de vinger aan de pols te houden en op jouw tempo te werken. De therapie kan ook op elk moment geëvalueerd worden.

De kern van cliëntgerichte psychotherapie is dat een therapie op maat van de cliënt aangeboden wordt en dat er niet gewerkt wordt met een gestandaardiseerd draaiboek. Wie jij bent als persoon is het uitgangspunt, we houden daarbij ten volle rekening met jouw achtergrond, jouw karakter, jouw eigen verhaal. Van daaruit vertrekken we.