Welkom

Het leven loopt voor iedereen met ups en downs. Soms sla je jezelf door een moeilijke situatie heen, soms loop je vast,  vind je geen uitweg, of ga je in kringetjes. Het kan ook zijn dat je klachten krijgt waar je geen raad mee weet. Dan kan het belangrijk zijn om hulp te zoeken, zodat je je eigen kracht kan terugvinden.

Maak een afspraak

Intro

Vind je de bovenstaande tekst herkenbaar?

Misschien is psychotherapie dan voor jou de juiste weg om de problemen aan te pakken. De stap naar psychologische hulpverlening is niet altijd gemakkelijk, dat vergt moed.

Als klinisch psychologe / psychotherapeute help ik je graag verder. Voel je welkom om een afspraak te maken zodat we samen jouw vraag kunnen verduidelijken en kijken wat voor jou nodig is in deze moeilijke fase van je leven. Bij deze kennismaking is het belangrijk om afstemming te bereiken in de manier van aanpak en dat je ook kan aanvoelen of je op de juiste plaats zit.

Op deze website kan je al wat informatie krijgen over wat je kan verwachten van psychotherapie en relaxatietherapie.

Over mij

11053319_10205782832244303_3334743361993701923_n (2)In 1998 behaalde ik mijn diploma Master in de Klinische Psychologie aan de KU Leuven (erkenningsnummer 742104880, visum 264797). Daarna voltooide ik er mijn specialisatie Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie.

Mijn eerste ervaring als psychotherapeute had ik als vrijwilligster aan het Psychotherapeutisch Centrum voor Studenten aan de KU Leuven. Daarna werkte ik 16 jaar bij CGG Brussel (de vroegere Universitaire Dienst voor Geestelijke Gezondheidszorg van de VUB).  Op deze plaatsen heb ik vooral ervaring opgedaan in psychotherapie bij volwassenen (alle leeftijdsgroepen) en jongvolwassenen (studenten hoger onderwijs) met allerlei psychische klachten.

Daarnaast werkte ik een jaar op de dienst Psychosomatiek van UZ Gent, waar ik interesse kreeg voor relaxatietraining, wat ik ook aanbied als behandelvorm.

Verder werkte ik mee aan een driejarig project aan het CLB Gent waar ik een draaiboek rond faalangst ontwikkelde. Specifiek voor studenten hoger onderwijs kunnen faalangst en andere studiegerelateerde problemen zeker aan bod komen in de psychotherapie en ben ik gewend samen te werken met diensten studieadvies van hogescholen en universiteiten. Later richtte ik mee het OverKophuis in Gent op, een laagdrempelig huis waar jongeren met allerlei vragen terechtkunnen. Daar deed ik drie jaar de coördinatie. Verder werkte ik ook aan een project van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid om de participatie en inspraak van kinderen en jongeren in de geestelijke gezondheidszorg te promoten.

Momenteel werk ik als studentenpsycholoog aan de LUCA School of Arts in Gent.

https://www.compsy.be/nl/psychologist/embed/4977

Waarvoor kan je bij mij terecht?

Het is belangrijk dat je met je volledige verhaal terechtkan. Als therapeute probeer ik die ruimte te scheppen die het jou mogelijk maakt om op jouw tempo te spreken over de dingen die belangrijk zijn en samen zoeken we naar wat jij nodig hebt om hier mee om te gaan.

Het kan zijn dat er zaken uit je verleden een rol spelen (een moeilijke kindertijd, een traumatische gebeurtenis), dat je vastloopt in jouw huidige situatie (problemen in de sociale omgang, relatieproblemen, keuzemoeilijkheden, moeilijkheden op het werk…) of dat je je zorgen maakt over je toekomst.

Verder kan het ook zijn dat je klachten hebt die je wil bespreken. Dat kunnen vage klachten zijn zoals depressieve gevoelens, het gevoel van vast te zitten, levensfaseproblemen, gevoelens van eenzaamheid, algemene angstgevoelens, existentiële vragen, identiteitsproblemen, gevoelens van ontevredenheid, piekeren, vage lichamelijke klachten, maar het kunnen ook specifieke problemen zijn, zoals verwerking van ingrijpende gebeurtenissen (echtscheiding, overlijden, ziekte, ontslag) specifieke angsten, stressklachten, problemen in sociale omgang, traumaverwerking, burn-out, faalangst, autisme, hoogsensitiviteit,…

Het kan ook zijn dat ik je voor bepaalde problemen specifiek zal doorverwijzen, bvb naar een seksuoloog, een relatietherapeut, een arts, een psychiater of een andere behandelvorm.

Vragen over jouw privacy of GDPR? Klik hier.

Mijn werkwijze

Kennismakingsfase

In een eerste kennismakingsfase (1 of meerdere gesprekken) proberen we tot de kern van je vraag te komen en bekijken we of ik jou daarbij kan helpen, of we tot een overeenstemming kunnen komen van de aanpak en of je je veilig voelt bij mij om op verhaal te komen.  We maken een inschatting of psychotherapie en/of relaxatietherapie voor jou meest helpend is. Het is ook mogelijk dat ik jou zal doorverwijzen.

Als we een therapie aanvangen zullen we samen de doelstellingen vastleggen. Soms zijn maar een paar gesprekken nodig om je weg in het leven terug te vinden, soms kom je een langere tijd in therapie. De duur van de psychotherapie is afhankelijk van jouw specifieke situatie. Als psychotherapeute probeer ik voortdurend de vinger aan de pols te houden en op jouw tempo te werken. De therapie kan ook op elk moment geëvalueerd worden.

De kern van cliëntgerichte psychotherapie is dat een therapie op maat van de cliënt aangeboden wordt en dat er niet gewerkt wordt met een gestandaardiseerd draaiboek. Wie jij bent als persoon is het uitgangspunt, we houden daarbij ten volle rekening met jouw achtergrond, jouw karakter, jouw eigen verhaal. Van daaruit vertrekken we.

Cliëntgerichte – experiëntiële psychotherapie

Bij cliëntgerichte psychotherapie staan we stil bij jouw unieke verhaal en probeer ik als therapeut een gids te zijn om je te helpen jezelf beter te leren kennen en die keuzes te maken die bij jou passen. Door aandacht te hebben voor jouw specifieke emoties en manieren om in het leven te staan, zoeken we waar het probleem ontstaan is en wat jij nodig hebt om daar uit te geraken. Je leert zo om een andere kijk te krijgen op jezelf en je omgeving. Als cliëntgericht psychotherapeute vind ik het ook belangrijk om heel open en niet veroordelend naar jou als cliënt te luisteren. Daarnaast zal ik ook heel nauwkeurig luisteren en jouw helpen stil te staan bij die zaken waar je zelf misschien aan voorbijgaat. Zo zal je je steeds meer bewust worden van jezelf en van hoe je de dingen wil gaan aanpakken (leren aanvaarden, actie ondernemen, andere keuzes maken,…). Daarbij vind ik het heel belangrijk om een veilige ruimte te kunnen scheppen waar jij jezelf kan zijn en zoeken en waarbij ik ook steeds open sta voor jouw feedback op de gesprekken.

Experiëntieel betekent dat we ook actief gaan werken met jouw emoties, die belangrijke richtingaanwijzers zijn, en dat we soms via technieken gaan inzoomen op bepaalde ervaringen.

Relaxatietherapie

Veel mensen weten niet hoe ze zich kunnen leren ontspannen. In onze huidige Westerse maatschappij is dat ook niet iets wat wij aanleren op school, in tegenstelling tot Oosterse culturen waar meditatie een normale levenswijze is. Wij leren vooral hoe we goed kunnen presteren en hard moeten werken. Toch is een bepaalde mate van ontspanning een voorwaarde om goed te kunnen presteren. Als spanningsklachten te hoog oplopen kan je allerlei klachten krijgen, zowel fysiek (hoofdpijn, rug- en nekklachten, darmklachten, slaapproblemen,…) als mentaal (piekeren, depressieve gevoelens, burn-out). Naast gesprekstherapie kunnen enkele sessies relaxatietherapie dan nuttig zijn. In een 5-tal sessies bied ik een relaxatietraining aan die jou in staat moet leren stellen je eigen spanningsniveau te meten en actief ontspanning op te zoeken. Een vereiste in deze training is dat de oefeningen thuis ingeoefend worden. We werken met progressieve relaxatie van Jacobson, toegepaste relaxatie in allerlei dagelijkse situaties en visualisatie-oefeningen.

Contact

Ik ben in de praktijk op vrijdag tussen 09:00 en 13:00 en op dinsdag tussen 17:30 en 20:30. Ik werk enkel op afspraak. Mail (of bel me) om een afspraak vast te leggen. Ik werk niet met een wachtlijst: als mijn agenda vol zit verwijs ik jou naar een collega die wel plaats heeft.

E-mail
Samantha.Werthen(at)outlook.com

Telefoon
+32 483 751 787 (spreek een boodschap in en ik bel zeker terug)

Praktijkadres: 
Gerststraat 56, 9000 Gent

Kostprijs:

Een sessie duurt 50 minuten en kost 70 euro (nieuw tarief vanaf 1/3/2023!). Ik ben niet aangesloten bij de conventie voor terugbetaling van klinisch psychologen (voor die psychologen: kijk op https://www.psy-ovl.be/.) De mutualiteiten bieden wel een kleine terugbetaling aan, vraag het formulier bij je mutualiteit.

Indien je belet bent, gelieve 24u op voorhand te verwittigen, anders ben ik genoodzaakt de sessie aan te rekenen.

Twijfel je of psychotherapie wel iets voor jou is? Stuur me een mailtje met je vragen, je kan er op rekenen dat ik je een antwoord stuur!

Heb je het gevoel nu onmiddellijk nood te hebben om met iemand te praten, bel dan naar Tele Onthaal op tel. nr. ‘106’ of contacteer hen via chat. Je kan ook terecht bij je huisarts of op de spoedafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Ondernemingsnummer 0649.929.395