Mijn werkwijze

Kennismakingsfase

In een eerste kennismakingsfase (1 of meerdere gesprekken) proberen we tot de kern van je vraag te komen en bekijken we of ik jou daarbij kan helpen, of we tot een overeenstemming kunnen komen van de aanpak en of je je veilig voelt bij mij om op verhaal te komen.  We maken een inschatting of psychotherapie en/of relaxatietherapie voor jou meest helpend is. Het is ook mogelijk dat ik jou zal doorverwijzen.

Als we een therapie aanvangen zullen we samen de doelstellingen vastleggen. Soms zijn maar een paar gesprekken nodig om je weg in het leven terug te vinden, soms kom je een langere tijd in therapie. De duur van de psychotherapie is afhankelijk van jouw specifieke situatie. Als psychotherapeute probeer ik voortdurend de vinger aan de pols te houden en op jouw tempo te werken. De therapie kan ook op elk moment geëvalueerd worden.

De kern van cliëntgerichte psychotherapie is dat een therapie op maat van de cliënt aangeboden wordt en dat er niet gewerkt wordt met een gestandaardiseerd draaiboek. Wie jij bent als persoon is het uitgangspunt, we houden daarbij ten volle rekening met jouw achtergrond, jouw karakter, jouw eigen verhaal. Van daaruit vertrekken we.

Cliëntgerichte – experiëntiële psychotherapie

Bij cliëntgerichte psychotherapie staan we stil bij jouw unieke verhaal en probeer ik als therapeut een gids te zijn om je te helpen jezelf beter te leren kennen en die keuzes te maken die bij jou passen. Door aandacht te hebben voor jouw specifieke emoties en manieren om in het leven te staan, zoeken we waar het probleem ontstaan is en wat jij nodig hebt om daar uit te geraken. Je leert zo om een andere kijk te krijgen op jezelf en je omgeving. Als cliëntgericht psychotherapeute vind ik het ook belangrijk om heel open en niet veroordelend naar jou als cliënt te luisteren. Daarnaast zal ik ook heel nauwkeurig luisteren en jouw helpen stil te staan bij die zaken waar je zelf misschien aan voorbijgaat. Zo zal je je steeds meer bewust worden van jezelf en van hoe je de dingen wil gaan aanpakken (leren aanvaarden, actie ondernemen, andere keuzes maken,…). Daarbij vind ik het heel belangrijk om een veilige ruimte te kunnen scheppen waar jij jezelf kan zijn en zoeken en waarbij ik ook steeds open sta voor jouw feedback op de gesprekken.

Experiëntieel betekent dat we ook actief gaan werken met jouw emoties, die belangrijke richtingaanwijzers zijn, en dat we soms via technieken gaan inzoomen op bepaalde ervaringen.

Relaxatietherapie

Veel mensen weten niet hoe ze zich kunnen leren ontspannen. In onze huidige Westerse maatschappij is dat ook niet iets wat wij aanleren op school, in tegenstelling tot Oosterse culturen waar meditatie een normale levenswijze is. Wij leren vooral hoe we goed kunnen presteren en hard moeten werken. Toch is een bepaalde mate van ontspanning een voorwaarde om goed te kunnen presteren. Als spanningsklachten te hoog oplopen kan je allerlei klachten krijgen, zowel fysiek (hoofdpijn, rug- en nekklachten, darmklachten, slaapproblemen,…) als mentaal (piekeren, depressieve gevoelens, burn-out). Naast gesprekstherapie kunnen enkele sessies relaxatietherapie dan nuttig zijn. In een 5-tal sessies bied ik een relaxatietraining aan die jou in staat moet leren stellen je eigen spanningsniveau te meten en actief ontspanning op te zoeken. Een vereiste in deze training is dat de oefeningen thuis ingeoefend worden. We werken met progressieve relaxatie van Jacobson, toegepaste relaxatie in allerlei dagelijkse situaties en visualisatie-oefeningen.