Cliëntgerichte – experiëntiële psychotherapie

Bij cliëntgerichte psychotherapie staan we stil bij jouw unieke verhaal en probeer ik als therapeut een gids te zijn om je te helpen jezelf beter te leren kennen en die keuzes te maken die bij jou passen. Door aandacht te hebben voor jouw specifieke emoties en manieren om in het leven te staan, zoeken we waar het probleem ontstaan is en wat jij nodig hebt om daar uit te geraken. Je leert zo om een andere kijk te krijgen op jezelf en je omgeving. Als cliëntgericht psychotherapeute vind ik het ook belangrijk om heel open en niet veroordelend naar jou als cliënt te luisteren. Daarnaast zal ik ook heel nauwkeurig luisteren en jouw helpen stil te staan bij die zaken waar je zelf misschien aan voorbijgaat. Zo zal je je steeds meer bewust worden van jezelf en van hoe je de dingen wil gaan aanpakken (leren aanvaarden, actie ondernemen, andere keuzes maken,…). Daarbij vind ik het heel belangrijk om een veilige ruimte te kunnen scheppen waar jij jezelf kan zijn en zoeken en waarbij ik ook steeds open sta voor jouw feedback op de gesprekken.

Experiëntieel betekent dat we ook actief gaan werken met jouw emoties, die belangrijke richtingaanwijzers zijn, en dat we soms via technieken gaan inzoomen op bepaalde ervaringen.